Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Departament  > Normativa  > Comerç i Artesania  > Comerç  > Regulació comercial
 

Regulació comercial


Comissió de preus

La Comissió de Preus de Catalunya autoritza els preus dels serveis subjectes al règim d'autorització prèvia, en l'àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya. Els serveis són el subministrament d'aigua a poblacions, el transport urbà de viatgers i les companyies ferroviàries d'àmbit autonòmic. Així mateix, té coneixement dels preus subjectes al règim de comunicació prèvia en l'àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya, que són els de clíniques, sanatoris i hospitals.

 
 
 

Regulació específica de la venda de pa

El comerç al detall de pa i derivats té una regulació específica des del punt de vista d'ordenació comercial, a més de la corresponent normativa tecnicosanitària. Es fa distinció entre els establiments dedicats essencialment a la venda de pa i altres establiments, que d'acord amb la normativa tecnicosanitària poden compatibilitzar aquesta activitat amb la venda de pa. Es consideren establiments essencialment dedicats a la venda de pa -establiments especialitzats- els que destinin a la venda de pa i derivats una superfície neta de venda de 30 m2, com a mínim, i això representi un 60%, també com a mínim, del total de la superfície neta de venda de l'establiment. L'horari d'obertura dels establiments dedicats a la venda de pa és lliure.

Advertència: Cal tenir en compte el Reial decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s'aprova la regulació tecnicosanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials (BOE núm. 146 de 19.6.84) i el Reial decret 285/1999, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/1984, de 28 de març (BOE núm. 46 de 23.2.99).

 
Data d'actualització: 27.02.2014