Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Quin sabó utilitzar?

L’elecció d’un agent de rentat depèn del grau de contaminació  i de la susceptibilitat de cada treballador.
Els productes per a la higiene de mans han de ser eficaços i tenir un baix potencial d’irritació, especialment quan s’han d’utilitzar amb freqüència. En l’elecció cal valorar la sensació, l’olor i la tolerància cutània dels productes.
Els recipients que contenen els agents de rentat no s’han de reutilitzar, perquè així és més fàcil que es contaminin. És preferible que disposin de mecanisme de dosificació, que s’ha de mantenir sempre net.
En el cas d’utilitzar productes antisèptics cal saber que poden existir incompatibilitats entre ells, o amb els sabons i amb el tipus de guant a utilitzar. Per tant, cal  comprovar que l’elecció del producte és correcta.

Dels productes més utilitzats tenim:

Sabó
Ha de ser preferiblement líquid i amb PH neutre, en envàs d’una sola utilització i amb vàlvula de dosificació. El sabó és bàsicament un agent de neteja, el mecanisme d’acció primària és per arrossegament o eliminació mecànica, per fregament, dels agents (biològics o químics) que són emulsionats, suspesos i aclarits amb l’aigua. La seva eficàcia depèn de la durada del rentat.

Sabó antisèptic, productes antisèptics i antimicrobians tòpics
Els antisèptics són substàncies germicides de baixa toxicitat que, per la seva composició, es poden utilitzar de manera segura sobre la pell i teixits vius per eliminar els microorganismes patògens presents. El seu mecanisme d’acció consisteix en arrossegar mecànicament i  eliminar químicament aquests microorganismes, de manera que s’impedeix que la flora bacteriana es desenvolupi.
Entre els antisèptics més utilitzats es troben: 

  • Els alcohols (fonamentalment l’etílic i el isopropílic) com a solució alcohòlica al 60-90%.
  • Els agents iodòfers com és la Povidona iodada.
  • La clorhexidina, que té una activitat antimicrobiana persistent durant més de 6 hores.


Data d'actualització: 04.04.2013