• Imprimeix

Seguretat i salut laboral

L’Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL) de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball proveeix els continguts d’aquest apartat de seguretat i salut laboral de la web del DTSF.

L’ISSL és l’òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. A més a més, organitza, desenvolupa i promou la investigació, i les activitats relacionades tant amb la formació i la seva promoció, com les de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball. L’activitat territorial la desenvolupa mitjançant les Unitats Tècniques Territorials (UTT) a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Les activitats de vigilància i control de l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les duu a terme la Direcció General de la Inspecció de Treball.

Riscos laborals i consells per prevenir-los

Riscos laborals més importants, consells de prevenció per activitat i per tipus de risc, etc.

Accidents de treball i malalties professionals

Concepte de "malaltia professional" i "accident de treball" segons la normativa, notificació d'accidents i malaltia, altres aspectes relacionats amb la sinistralitat laboral.

Organització i gestió de l'activitat preventiva

Modalitats d'organització de la prevenció de riscos, registres i comunicacions sobre prevenció, etc.

Formació

Nivells i funcions, cercador de cursos i material didàctic, oferta per a treballadors, empresaris i professionals de la prevenció.

Promoció i campanyes

Jornades, concursos i les pel·lícules d'en Napo.

Recursos

Serveis i tràmits, normativa, registres, preguntes més freqüents, publicacions, estadístiques i directoris.

Formulari de contacte

Us recomanem que abans d'enviar la vostra consulta reviseu el conjunt dels continguts d'aquesta web per si podeu trobar la resposta als vostres dubtes, en particular a l'apartat Recursos i Preguntes més freqüents.