Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Cercador de convenis

Eina amb la qual és possible consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col·lectiva, publicats en el DOGC, el BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya, en versió catalana o castellana (prèvia selecció inicial), darrer (últim conveni) o anteriors (tots els anteriors). L'eina permet accedir al text complet dels convenis col·lectius i les seves revisions, modificacions, correccions i aclariments, en format PDF, publicat al DOGC, al BOP o al BOE.

La consulta es pot fer per mitjà de la cerca especialitzada (adreçada principalment a professionals, administracions, sindicats i associacions empresarials, universitats, observatoris, etc.), o pel nom de l'empresa, així com per sector i subsector (adreçats a qualsevol usuari).

Atenció: Alguns dels convenis de sector d'aquest cercador tenen data de denúncia (convenis en situació d'ultraactivitat). Transcorregut un any des de la data de denúncia del conveni col·lectiu, sense que s'hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquell perd vigència, llevat que hi hagi pacte en contra o dictat laude arbitral s'ha d'aplicar, si n'hi ha, el conveni col·lectiu d'àmbit superior que sigui d'aplicació. En els convenis col·lectius amb data de denúncia anterior a 8 de juliol de 2012, el termini d'un any ha de computar-se a partir d'aquella data. Properament introduirem les dates de denúncia dels convenis d'empresa. En cas de dubte sobre la situació de negociació d'un conveni en situació d'ultraactivitat, poseu-vos en contacte amb la comissió negociadora corresponent a aquell conveni.